Objavljeno: 4. sep 2020. | Pogledano: 113 puta
       Na osnovu Kriznog plana pripravnosti za škole u HNK-u koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, a vezano za Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.08.2020 godine, Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.08.2020 godine, Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu Zavoda za javno zdravstvo FBIH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19.08.2020. godine, te aktima JU Druge gimnazija Mostar  donosi se:
Objavljeno: 2. sep 2020. | Pogledano: 265 puta
Izjava roditelja/ staratelja o pohađanju online nastave.
Objavljeno: 1. sep 2020. | Pogledano: 907 puta
Obavijesti za učenike i roditelje o početku školske 2020/2021.godine
Objavljeno: 17. aug 2020. | Pogledano: 482 puta
Upis u školsku 2020/2021. godinu za učenike drugog ( II ), trećeg ( III ) i četvrtog ( IV ) razreda u Drugoj gimnaziji Mostar obavit će se prema sljedećem raspored:

Objavljeno: 19. jun 2020. | Pogledano: 729 puta
Obavještenje za drugi upisni rok JU Druga gimnazija Mostar
Objavljeno: 16. jun 2020. | Pogledano: 2085 puta