Predmeti

Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Latisnki jezik
Francuski jezik
Turski jezik
Matematika
Matematika 2
Informatika
Fizika
Hemija
Biologija
Geografija
Historija
Sociologija
Demokratija i ljudska prava
Filozofija s logikom
Muzička kultura
Likovna kultura
Pedagoško-psihološka grupa predmeta
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vjeronauka