KONKURS ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I) RAZRED
Objavljeno: 12. jun 2020. | Pogledano: 350 puta
Na osnovu člana  68 . Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene  novine"  HNK  broj:  8/00, 4/04,  5/04,  i  8/06)   i  člana  54.  Pravila  JU  Druge  gimnazije  Mostar,  te  u  skladu  sa  Odlukom Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture  i  sporta  HNK-a o  raspisivanju  konkursa  broj:  05-02-34-941/20 od  02.06.2020. godine    JU Druga  gimnazija  Mostar  objavljuje
Djel. broj:  08- 01-34-444/20.
Mostar,   11.06.  2020. god.

               Na osnovu člana  68 . Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene  novine"  HNK  broj:  8/00, 4/04,  5/04,  i  8/06)   i  člana  54.  Pravila  JU  Druge  gimnazije  Mostar,  te  u  skladu  sa  Odlukom Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture  i  sporta  HNK-a o  raspisivanju  konkursa  broj:  05-02-34-941/20 od  02.06.2020. godine    JU Druga  gimnazija  Mostar  objavljuje :

K  O  N  K  U  R  S
ZA UPIS  REDOVNIH  UČENIKA  U  PRVI (I)  RAZRED
JU   DRUGE   GIMNAZIJE  MOSTAR  ZA  ŠKOLSKU  2020/2021. godinu

  PLAN  UPISA  UČENIKA

Plan  upisa  učenika  u  prvi (I)  razred  JU  Druge  gimnazije Mostar za  školsku  2020/2021. godinu:

-  Filološka gimnazija                                                                          
-  Matematičko- informatička gimnazija                                   
-  Sportska gimnazija
-  Jezičko-prevodilačka gimnazija
__________________________________________________________________
                                                                                  Ukupno:                          80  učenika

OPĆI  USLOVI 

1)  Pravo  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvi  (I)  razred  srednje  škole  pod  jednakim  uslovima  imaju:
-   Učenici  koji  su  završili  osnovnu  školu, u  dobi  do 17 godina, a  iznimno do 18  godina,  uz  odobrenje  Nastavničkog  vijeća
-   Učenici  s  teškoćama  u  razvoju,   na osnovu odgovarajućeg  rješenja i  mišljenja  imaju  pravo  upisa  i s navršenih 20 godina  života.
 2)  Prijem  učenika vrši se u  s  Planom  upisa, a  na osnovu  rang – liste  (bodovna  lista)  koju  u  potpunosti objavljuje Komisija za upis.
3)  Komisiju  za upis imenuje Školski odbor.
4)  Kandidat  prilaže  na  konkurs  za  upis sljedeću  dokumentaciju:
     a)  prijavu  na  konkurs (obrazac  dostupan   u  školi);
     b)  izvod  iz  matične  knjige  rođenih  ili rodni  list  (original ili ovjerena kopija);
     c)  svjedodžbu  o  završenoj  osnovnoj  školi (original);
     d)  uvjerenje  ili  svjedodžbu  o  uspjehu  u  šestom (VI),  sedmom (VII) , osmom (VIII)   i devetom (IX) razredu 
           (original dokumenti);
 e)  druge  relevantne  dokumente.

A) ROKOVI
Prijava ,  izbor  i  upis  kandidata  vrši  se  u  tri  upisna  roka  u prostorijama škole  od  8,00 do  12,00  sati

Opis  postupka

Prvi  upisni   rok

Drugi  upisni  rok

Treći  upisni  rok

Prijava  kandidata

15.06.2020.

22.06.2020.

26.08.2020.

Objava  rezultata  na  školskoj  oglasnoj tabli

16.06.2020.

23.06.2020.

27.08.2020.

Upis  kandidata

19.06.2020.

26.06.2020.

27.08.2020.B)  KRITERIJI  ZA  IZBOR

Za  upis  u  prvi  razred  JU Druge  gimnazije  Mostar  primjenjivat  će  se  sljedeći  kriteriji:

a)  Bodovi  dobiveni  na osnovu uspjeha
- Bodovi na osnovu uspjeha dobivaju se kao zbir  prosječne  ocjene  uspjeha u VI. i  VII. razredu  osnovne  škole, općeg uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih  predmeta zaokruženo na dvije decimale  u posljednja dva  razreda osnovne škole.
- Na  osnovu  uspjeha  moguće  je  steći  najviše    25  , a  najmanje  10 bodova. 

Primjer  izračunavanja  maksimalnog  broja  bodova

Razredi

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

VI-VII

 

Prosječna ocjena uspjeha

5,00

VIII

Opći uspjeh

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5

5,00

IX

Opći uspjeh

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5

5,00


- Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih  predmeta  relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj predmet  uzima  ocjena općeg uspjeha  učenika.
- Učenik generacije i učenik bez oba roditelja upisuje se direktno, uz  uslov da zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uslov upisa.
- Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbir bodova,  njihovo  međusobno  rangiranje obavlja se na osnovu viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tabelama.
- U  gimnazije  se  mogu  upisati  učenici  koji  imaju  najmanje  22 boda.

b)  Relevantnih  predmeti značajni za izbor kandidata
-  filološka  gimnazija  i  jezičko prevodilačka gimnazija (bosanski  jezik,  strani  jezik,  matematika,  historija,  geografija)
-  matematičko-informatička gimnazija (bosanski  jezik, strani  jezik,  matematika,  fizika,  informatika)
-  sportska gimnazija (bosanski  jezik,  strani  jezik,  matematika, tjelesni  i  zdravstveni  odgoj,  biologija)

c) Bodovanje takmičenja u znanju  iz relevantnih predmeta
Takmičenje  u  znanju  iz   relevantnih  predmetaKriterijBodovi

Takmičenje  u  znanju  iz   relevantnih  predmeta

Kriterij

Bodovi

Međunarodni  ili  državni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

4,5

4

3,5

Entitetski  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

3

2,5

2

Kantonalni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

1,5

1

0,5
Mostar,  11. 06. 2020. godine                                                                     DIREKTOR   ŠKOLE
                                                                                                                     _________________________
                                                                                                                         /mr.sc. Ćamil  Tabaković/