Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred za šk.2019/2020.
Objavljeno: 14. jun 2019. | Pogledano: 1015 puta

 

Na osnovu  člana člana  68 . Zakona o srednjoškolskom
odgoju i obrazovanju(„Službene  novine"  HNK broj: 8/00,
4/04, 5/04, i 8/06) i člana 54 Pravila JU Druge gimnazije
Mostar,te u skladu sa Odlukom Ministarstva  obrazovanja,
nauke,kulture  i sporta HNK-a o raspisivanju konkursa  
od 3.06.2019.godine JU Druga gimnazija  Mostar  objavljuje

 

 

                                K  O N  K  U R  S

ZA UPIS  REDOVNIH UČENIKA  U  PRVI RAZRED

JU   DRUGE   GIMNAZIJE MOSTAR ZA  ŠK.  2019/2020. godinu

 

 

 

PLAN  UPISA UČENIKA

 U prvi razred Druge gimnazije Mostar u školskoj 2019/2020. godini, upisat će se 80 učenika  

raspoređenih u odjeljenja za slijedeće smjerove:

                                        - Filološki (jezički)  smjer

                                        -  Matematičko – informatički  smjer                                                          

OPĆI  USLOVI

 

Pravo prijave  na  Konkurs za  upis  u  prvi (I) razred  srednje  škole  pod  jednakim uslovima  imaju:

1.  Učenici koji  su  završili osnovnu  školu, u  dobi  do 17 godina, a  iznimno do 18 godina  uz odobrenje  Nastavničkog  vijeća

2.  Učenici s  posebnim  potrebama na osnovu odgovarajućeg  rješenja i stručnog  mišljenja  imaju  pravo  upisa  s navršenih 20 godina  života.

3.  Prijem  učenika vrši se   s  Planom upisa, a  na osnovu  rang – liste koju  u  potpunosti objavljuje Komisija za upis. Komisiju  imenuje  Školski odbor na  prijedlog  Nastavničkog vijeća. Prijavljivanje, izbor  kandidata vrši  se  u  tri upisna  roka  kako slijedi:

 ROKOVI

 Prijava , izbor i  upis  kandidata  vrši se  u  tri upisna  roka  u prostorijama škole.  

Opis  postupka

Prvi  upisni   rok

Drugi  upisni  rok

Treći  upisni  rok

Prijava  kandidat

24.6.2019. od  8,00h do 13,00h

27.6.2019. od  8,00h do 13,00h

26.8.2019. od  8,00h do 13,00h

Objava  rezultata  na  školskoj  oglasnoj tabli

25.6.2019. u  8,00 h

28.6.2019. u  8,00 h

27.8.2019. u  8,00 h

Upis  kandidata

25.6.2019. od  9,00h do 13,00h

28.6.2019. od  9,00h do 13,00h

27.8.2019. od  9,00h do 13,00h

 

 

Prijavljivanje  za  upis

Kandidat  prilaže  na  Konkurs  za  upis sljedeću  dokumentaciju:

a) prijavu  na  konkurs (obrazac  dostipan  u  školi),

b)  izvod  iz matične  knjige  rođenih (rodni  list )

c) svjedodžbu  o  završenoj osnovnoj  školi,

d) uvjerenje  ili  svjedodžbu o  uspjehu  u  petom (V)  šestom (VI)   sedmom (VII)  razredu  za kandidate  koji  su završili  osmogodišnje  školovanje, odnosno  šestom (VI)  sedmom (VII)  i osmom (VIII)   razredu, za   kandidate koji  su  završili devetogodišnje  obrazovanje

e)  druge  relevantne dokumente

KRITERIJI  ZA IZBOR

Za  upis u  prvi  razred   JU Druge  gimnazije  Mostar primjenjivat  će  se sljedeći  kriteriji:

Uspjeh  iz  osnovne  škole  obuhvaća:

a)  Opći  uspjeh

Na  osnovu  uspjeha moguće  je  steći najviše    25  , a  najmanje  10 bodova. Jednom  utvrđeni broj  bodova  obavezno se  objavljuje  u konkursu  za  upis i  primjenjuje  se tokom  cijelog  upisnog roka. Primjer  izračunavanja  maksimalnog broja  bodova 

 

Razredi

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

V-VI  ( osmogodišnjeg obrazovanja)

VI-VII ( devetogodišnjeg obrazovanja)

Prosječna ocjena uspjeha

5,00

VII ( osmogodišnjeg obrazovanja)

VIII ( devetogodišnjeg obrazovanja)

Opći uspjeh

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5

5,00

VIII ( osmogodišnjeg obrazovanja)

IX  ( devetogodišnjeg obrazovanja)

Opći uspjeh

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5

5,00


 

b)  Prosjek ocjena iz relevantnih  predmeta

     Filološka  gimnazija  - bosanski  jezik, strani  jezik, matematika,  historija,  geografija

     Matematičko-informatička gimnazija  - bosanski jezik, strani  jezik, matematika,  fizika, informatika

 c)  vrednovanje  rezultata  na  takmičenjima iz relevantnih predmeta  i  sporta:

 

Takmičenje  u  znanju  iz  relevantnih  predmeta

Kriterij

Bodovi

Međunarodni  ili  državni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

4,5

4

3,5

Entitetski  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

3

2,5

2

Kantonalni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

1,5

1

0,5

Sportska takmičenje 

Kriterij

Bodovi

Međunarodni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

3

2,5

2

Državni nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

1,5

1

0,5

 

 

 

Mostar,  14. 06. 2019. godine.                                                                   DIREKTOR   ŠKOLE

                                                                                                                /mr.sc. Ćamil  Tabaković/