Posjeta Parlamentarnoj skupštini BiH
Objavljeno: 9. okt 2019. | Pogledano: 410 puta
2. oktobra 2019. godine su mladi iz Mostara i Bijeljine imali priliku posjetiti Parlamentarnu skupštinu BiH, kao jednu od aktivnosti projekta "Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente". Drugu gimnaziju Mostar predstavljala su po dva učenika iz svakog odjeljanja. 

„Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente" ima za cilj unaprijediti participativnu demokratiju u Bosni i Hercegovini otvaranjem prostora za dijalog između javnih institucija i mladih u Bosni i Hercegovini. Projekat realizuje Perpetuum Mobile u 7 BH opština (Mostar, Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Tuzla, Travnik/Novi Travnik).
Nažalost, zbog trenutne krize u državnoj vlasti, mladi nisu imali priliku razgovarati sa parlamentarcima/kama. Umjesto toga mladi su zajedno razgovarali o problemima koji ih se tiču i o mogućim rješenjima istih, te će organizator, u vidu inicijative, iste uputiti ka skupštini.
Institut „Perpetuum mobile" realizuje projekat „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente" u sklopu projekta „Dijalog za budućnost", koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).