Ralizacija projekta Smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH
Objavljeno: 14. maj 2019. | Pogledano: 43 puta
U sklopu projekta Smanjenje faktora rizikaza zdravlje stanovništva u BiH stotinu učenika Druge gimnazije Mostar i Srednje medicinske škole Mostar u pratnji profesora: Denijala Veledara, Midhada Mujana, Elme Ćorić – Kajtaz, Sabine Dumpor i Aide Tucaković je planinarskom šetnjom posjetila Bijele Vode.
U sklopu projekta Smanjenje faktora rizikaza zdravlje stanovništva u BiH stotinu učenika Druge gimnazije Mostar i Srednje medicinske škole Mostar u pratnji profesora: Denijala Veledara, Midhada Mujana, Elme Ćorić – Kajtaz, Sabine Dumpor i Aide Tucaković je planinarskom šetnjom posjetila Bijele Vode. „Klima Bez Dima" ima za cilj podizanje svijesti i pružanje podrške za osiguranje ambijenta bez duhanskog dima na javnim mjestima u cilju zaštite zdravlja stanovništva u BiH.
Projekt smanjenja faktora zdravstvenih rizika fokusiran je na četiri faktora rizika: uporaba duhana i duhanskih proizvoda, prekomjerna konzumacija alkohola, loša prehrana i fizička neaktivnost. Cilj projekta je povećanje svijesti i poboljšanje stavova, te ponašanja po pitanju navedenih zdravstvenih riziko faktora, odnosno povećanje znanja i primjena u praksi u svojstvu zaštite zdravlja, osobito u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Mnoge obrazovne ustanove na području Hercegovačko-neretvanskog kantona već su počele primjenjivati Politiku bez duhanskog dima, a direktori škola su pozdravili Inicijativu.
Entitetska ministarstva zdravstva u saradnji Zavodom/Institutom za javno zdravstvo i Svjetskom bankom su pripremali Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka.