RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA
Objavljeno: 6. avg 2021. | Pogledano: 103 puta
Raspored polaganja popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku za školsku 2020/2021. godinu.
   Engleski jezik      
    
   - pismeni dio ispita  : 19.8.2021. ( četvrtak ) u 8,00h   - učionica br.102
   - usmeni  dio ispita :  20.8.2021. (petak ) u 8,00h    - učionica br.102
   
   Matematika      
          
   - pismeni dio ispita  : 19.8.2021. ( četvrtak ) u 10,00h  - učionica br.106
   - usmeni dio ispita  :  20.8.2021. ( petak ) u 9,30h   - učionica br.106

   Matematika  2

   - pismeni dio ispita  : 19.8.2021. ( četvrtak ) u 8,00h  - učionica br.106
   - usmeni dio ispita  :  20.8.2021. ( petak ) u 9,00h   - učionica br.106
  
  Fizika    
  
   - pismeni dio ispita  :  19.8.2021. ( četvrtak ) u 8,00h  - učionica br.107
   - usmeni dio ispita  :  20.8.2021. ( petak ) u 8,00h   - učionica br.107 
  
  Hemija    
 
    - usmeni ispit :  20.8.2021. ( petak ) u 10,00h   - učionica br.107
                          

PRIJAVE  ZA  POLAGANJE  POPRAVNIH  ISPITA  UČENICI  TREBAJU POPUNITI  KOD SEKRETARA  ŠKOLE  17. ILI  18.AVGUSTA 2021. GODINE OD 8,00h DO 10,00h
                                                                                                 

NAPOMENA: 
Kandidati koji  ne  prijave popravni spit u predviđenom roku ne mogu pristupiti polaganju istog.                                                                                                                                                             
                                                                                                       D i r e k t o r :
                                                                         Mr.sci. Ćamil Tabaković