Biblioteka

 
2. marta 1995. godine Gradska biblioteka počinje sa radom u prostorijama nekadašnje Dječije biblioteke. Ovo je bio značajan događaj za sve škole Mostara kao i građane, jer su sve školske biblioteke bile potpuno uništene u ratu, a Gradska biblioteka, smještena na desnoj obali Neretve, nedostupna stanovnicima koji su živjeli na lijevoj obali. 
Učiteljska škola, odnosno JU Druga gimnazija, izrasla u ratu, nije imala svoju biblioteku. 
Učenici nisu imali udžbenike (od trinaest predmeta koliko su izučavali, imali su udžbenike za samo četiri predmeta), nastavnici stručnu literaturu, a beletristika je bila samo želja i jednih i drugih.
 
BibliotekaBibliotekaBiblioteka
 
Međutim, zahvaljujući saradnji sa osnovnim i srednjim školama, uspostavljanjem saobraćaja i sa većim centrima u BiH (Sarajevo, Zenica, Tuzla) i razmjenom iskustava i pribavljanjem odgovarajuće literature za učenike i nastavnike, počinje se formirati i uobličavati i školska biblioteka. Zahvaljujući značajnim donacijama, bibliotečki fond je rastao, tako da danas biblioteka posjedjuje 5.734 knjižnih jedinica. U biblioteku su učlanjena 353 korisnika, a uposlen je jedan bibliotekar sa odgovarajučom stručnom spremom.U bibliotečkom fondu nalazi se i referensna literatura: rječnici, pravopisi, enciklopedije, atlasi i dr.
 
BibliotekaBibliotekaBiblioteka
 
Opremljenost biblioteke
  • Broj knjiga: 5734
  • Broj naslova: 711
  • Broj knjiga za lektiru: 5248
  • Broj stručne literature: 484
Škola dopunjuje i obnavlja bibliotekarski fond svake školske godine kupovinom novih knjiga, nabavkom aktuelnih i traženih publikacija, lektirskog i nelektirskog tipa, prateći potrebe korisnika biblioteke. Pokreću se i redovne akcije darovanja knjiga školskoj biblioteci.
 
Biblioteka je svoj rad unaprijedila nabavkom računara i štampača koji su korisnicima stavljeni na raspolaganje. Na primjeru biblioteke škola potvrđuje da su joj znanje i učenici na prvom mjestu.