Historijat

Ratne, 1994. godine, zbog nedostataka učiteljskog kadra, osnovana je Učiteljska škola u Mostaru Odlukom Izvršnog odbora opštine Mostar, br. 02-023-6385 od 25.07.1994. U školu su upisana tri (3) odjeljenja prvog razreda – dva (2) odjeljenja u Mostaru i jedno (1) odjeljenje u Drežnici. Nastava se održavala u zgradi Druge osnovne škole na Šehovini, gdje su bile smještene još četiri (4) srednje škole i jedna  (1) osnovna. Navedene škole pohađalo je oko 1800 učenika. Zgrada osnovne škole bila je oštećena, bez prozora, vrata, namještaja, opreme, učila, biblioteke. Nastavnog kadra je nedostajalo, pa su nastavnici radili u više škola.
 
1996. godine škola se preselila u zgradu Četvrte osnovne škole u Brankovcu, zajedno sa osnovnom školom, Građevinskom i Muzičkom. Nastava se odvijala u tri smjene i bilo je oko 3280 učenika.
 
1999. godine donesena je odluka o transformaciji Učiteljske škole u Pedagošku gimnaziju, a 28.07.2003. godine u JU Druga gimnazija Mostar sa programima -pedagoška gimnazija, filološka gimnazija i sportska gimnazija.
 
Školske 2009/2010. godine škola dobija novu zgradu u Sjevernom logoru i novi smjer, matematičko-informatički.
 
U školi se mogu realizovati Nastavni planovi i programi:
  • pedagoške gimnazije
  • filološke gimnazije
  • klasične gimnazije
  • prirodno-matematičke
  • matematičko-informatičke
  • sportske gimnazije