Opće informacije

Naziv škole: J.U. Druga gimnazija Mostar
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Rješenje o osnivanju: Registar Srdnjih škola HNK-a pod brojem 13 na strani 57
Sjedište i adresa:
USRC "Mithad Hujdur – Hujka" b.b.
88104 Mostar
Direktor: Ćamil Tabaković
Pedagog škole: Zibica Šuta
Sekretar škole: Rasema Pajević
Telefon/Fax: +387 36 551 615
Web: www.druga-gimnazija.ba
E-mail: drugagimnazijamo@gmail.com
Broj zaposlenih: 42
Broj nenastavnog osoblja: 7
Broj učenika: 446
Broj razrednih odjela: 17
Programi:
Filološki
Pedagoški
Matematičko - informatički