Muhammed a.s.-čovjek kojeg treba voljeti
Objavljeno: 13. nov 2019. | Pogledano: 193 puta
Nagrađeni rad Amile Tucović drugom nagradom na literarnom konkursu povodom 21. rebiu-l-evvela.
,, Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. ''  (Ali Imran,164)
Često osjećam kao da se čovječanstvo ponovo vratilo očitoj zabludi. Kao da je sve što je nekada bilo zabranjeno, danas široko rasprostranjeno. Negativne društvene pojave postaju svakodnevnica među mladim ljudima. Nekada osjećam da i ja sama nesvjesno pogriješim, ali posljedice te pogreške osjećam dugo. Kao da sam izgubljena u svijetu u kojem živim. Tada najviše osjećam Poslanikovo a.s. odsustvo. Danas su nam njegovi savjeti i način života kao primjer, prijeko potrebni.
Teško mi pada činjenica da ogroman dio omladine potpuno zaboravlja njegov značaj za čovječanstvo pa kao posljedicu toga imamo činjenicu  da za uzore imaju osobe koje im kroz svoj način života nameću poroke i nemoral. To su osobe od kojih nemamo ništa poučno za naučiti. Kako da nam čovjek najljepšeg morala ne bude uzor i primjer? Kako da ga ne volimo?
Muhammed a.s., poslan je da bi ljudima usavršio moral. Uzvišeni Allah ga je učinio najboljim čovjekom kako bi nama bio uzor i primjer. Poslanik a.s. nam kroz hadise, stalno upućuje na naše osobine kao one prave i jedine vrijednosti koje možemo imati. Stalno nas upućuje na prolaznost ovog svijeta, a mi, kao da smo slijepi pa sreću tražimo u materijalnim vrijednostima. Posvetili smo se dunjaluku koji kod Allaha dž.š. ne vrijedi ni koliko krilo mušice, zapostavljajući život poslije smrti. Ništa na ovom svijetu nije vječno. Upravo iz tog razloga nam ovaj svijet treba biti sredstvo kojim ćemo postići Allahovo zadovoljstvo a ne naš krajnji cilj.
U današnjem vremenu je teško biti na Pravom putu, teško je biti čovjek. U Poslanikovim a.s. hadisima možemo pronaći životni moto.
,, Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka''. 
Muhammed a.s. nam kroz ovaj hadis ističe humanost i pozitivnost – lijepe ljudske vrijednosti koje doprinose ka tome da budemo bolji ljudi. Postoji li išta bolje i plemenitije od pomaganja ljudima? Od pozitivnog utjecaja na ljude oko sebe?
Sretna sam i zahvalna kada su moji najmiliji zdravi i sretni, kada mogu pomoći i olakšati nekome pa makar to bio osmijeh na licu. Upravo tome me uči Poslanik a.s.
Oživimo Muhammeda a.s. u našim srcima, trudimo se da na Sudnjem danu budemo ummet njega dostojan. 
Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika, čovjeka najljepše ćudi i najboljeg učitelja cijelom čovječanstvu. 
                                                                          Amila Tucović, II4