MIR JE JEDINI PUT
Objavljeno: 6. jun 2023. | Pogledano: 150 puta

„Nema puta ka miru, mir je put."

                                       Mahatma Gandhi

Naša škola je već treću godinu dio priče o miru u sklopu projekta PRO-Budućnost. Program ovog projekta obuhvata obrazovanje za ljudska prava, o mirnom rješavanju sukoba, za multikulturalnost i obrazovanje za okoliš. 

Ova vrsta učenja omogućava učenicima da ispituju svoja iskustva s gledišta ljudskih prava, osnažuju ih u njihovom doprinosu izgradnji i promoviranju ljudskih prava, s ciljem da vrijednosti koje ovo obrazovanje nosi sa sobom integriraju u svoje svjetonazore. Cilj je i stvaranje sigurnog okruženja, smanjenje nivoa nasilja u školama i stvaranje povoljne okoline za učenje. Razvija se kritičko mišljenje i učenici se ohrabruju da imaju šire i otvorenije poglede na druge, na prirodu i svijet oko sebe.

U okviru projekta učenici su prošli mnoge radionice, upoznali se s osnovama komunikacije, prevazilaženjem stereotipa i predrasuda,  radionice o važnosti i promociji mira, o spektru identiteta koje svaki pojedinac posjeduje,  transformaciji konflikta, obilježili su 21. septembar, Međunarodni dan mira, slušali „žive knjige" čije priče daju nadu da i nakon loših životnih iskustava, čovjek može naći pravi put i živjeti bez mržnje. Prvi put ove godine, u projekt je uključena radionica o mentalnom zdravlju, koja je za učenike bila posebno interesantna i poticajna. Razgovarali su o stresu, njegovim uzrocima i mogućim rješenjima. Kreativno su se izražavali kroz likovne radove i pravljenje videa na temu mira. Sve to je bilo protkano lijepim trenucima druženja.

Sretni smo što smo učestvovali u projektu PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) projektu koji šalje poruku da ljudi žele mir, da je on potreban za izgradnju boljeg društva i da bez življenja u miru nema sretnog društva niti dobre budućnosti.

Mir nije daleki cilj nego je sredstvo kojim dolazimo do cilja i ako ga nađemo u sebi, naći ćemo ga i u svemu oko sebe.