Unapređenje ljudskih resursa
Objavljeno: 9. okt 2019. | Pogledano: 425 puta
 Saradnja, podrška, međusobno uvažavanje, pohvala, konstruktivna kritika, razmjena ideja stvaraju jednu zdravu radnu sredinu u kojoj svaki pojedinac može postizati maksimalne rezultate, osjećati se kompetentno i produktivno, te doprinositi prosperitetu kolektiva u cjelini.

Članovi kolektiva Druge gimanzije Mostar vođeni činjenicom da je kvaliteta međuljudskih odnosa u radnoj sredini posebno važna proveli su petak  4. oktobar u zajedničkom neformalnom druženju uz ručak organiziran povodom Međunarodnog dana učitelja a subotu 5. oktobar obilježili izletom na Trebević i tom prilikom razmijenili svoje ideje, zapažanja i stavove u cilju poboljšanja kvalitete međuljudskih odnosa koji su temelj uspješnog poslovanja u svakom kolektivu.  Cilj izleta i druženja je bio unapređenje ljudskih odnosa i stavranje optimalne klime za realizaciju predviđenog nastavnog plana i programa kroz interaktivan odnos i međusobnu saradnju uposlenih u Drugoj gimnaziji Mostar. 
Upravljanje (ili moderniji termin - menadžment) ljudskim resursima podrazumijeva kreiranje strategije razvoja i stručnog usavršavanja zaposlenih u cilju poboljšanja radne efikasnosti pojedinca, tima ili organizacije. Generalno, možemo reći da su pojedine aktivnosti upravljanja ljudskim resursima počele da se primjenjuju kako bi se udovoljilo potrebama organizacije, ali i potrebama samih zaposlenih. Akcent je stavljan na razvoj intelektualnog kapitala, podršku i promociju korporativnog, timskog i individualnog učenja i obrazovanja, kao i na stvaranje pozitivne sredine u kojoj se znanja mogu razvijati a da se njima može sistematski upravljati. Pojava informatičkog društva i globalizacija ekonomije stavljaju pred školski sistem nove zadatke i podižu ga na viši nivo. Škola bi u svom regionu trebala biti centar obrazovanja mlade populacije, ali i centar cjeloživotnog obrazovanja. Takođe, savremena škola bi trebala biti i kulturni, sportski i društveni centar i ne smije se odvijati samo u školskim učionicama. 
„Sistem mora podržavati, graditi i unapređivati samoinicijativu, kreativnost, kritičnost, komunikativnost i timski rad u društvu. Na ovaj način se kod pojedinaca razvija konkurentnost, razvija se povjerenje u vlastite sposobnosti i kreira individua spremna da preuzme svoj dio odgovornosti u društvu. Takođe, treba imati na umu da uprkos neprestanom investiranju u obrazovanje i kompletan sistem, glavnu odgovornost za razvoj ipak i dalje snosi isključivo pojedinac", neki su od zaključaka dvodnevnog druženja nastavnika Druge gimnazije Mostar. Evaluacija izleta predviđena je za narednu sjednicu Nastavničkog vijeća Druge gimnazije Mostar.